حصار نوین الماس

[vc_row css=”.vc_custom_1594722278345{margin-top: -10px !important;}”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1594811908670{margin-top: 20px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #ffeb3b !important;border-left-color: #fdd837 !important;border-right-color: #fdd837 !important;border-top-color: #fdd837 !important;border-bottom-color: #fdd837 !important;border-radius: 4px !important;}”][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1594811892146{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

<< به زودی محصولات جدیدی به این بخش اضافه خواهد شد >>

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1594722278345{margin-top: -10px !important;}”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1587200906892{margin-top: 20px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #f72626 !important;border-left-color: #fdd837 !important;border-right-color: #fdd837 !important;border-top-color: #fdd837 !important;border-bottom-color: #fdd837 !important;border-radius: 4px !important;}”][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1594722580076{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

با انتخاب هر یک از محصولات زیر جدول قیمت، میانگین قیمت، نمودار قیمتی و توضیحات بیشتر راجب آن محصول را مشاهده کنید

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_section][vc_row content_placement=”middle” parallax=”content-moving-fade” el_id=”1″ css=”.vc_custom_1594891913228{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-radius: 0px !important;}”][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1865″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_88993″ link=”url:https%3A%2F%2Fhesarnovinalmas.com%2Fproduct%2Fmesh%2F||target:%20_blank|” sk_image=”margin-bottom:30px;border-width:1px;border-color:#d8d8d8;” sk_overall=”background-color:#ffeb3b;padding-top:40px;padding-bottom:30px;margin-bottom:59px;border-radius:5px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_hover=”background-color:#000000;box-shadow:0px 15px 60px 0px #000;” sk_title=”font-size:20px;” sk_title_hover=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:6px 25px;margin:0px 0px -60px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_button_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;”]توری مش[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1863″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_73465″ link=”url:https%3A%2F%2Fhesarnovinalmas.com%2Fproduct%2Flace-gabion%2F||target:%20_blank|” sk_image=”margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#d8d8d8;” sk_overall=”background-color:#ffeb3b;padding-top:40px;padding-bottom:30px;margin-bottom:59px;border-radius:5px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_hover=”background-color:#000000;box-shadow:0px 15px 60px 0px #000;” sk_title=”font-size:20px;” sk_title_hover=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:6px 25px;margin:0px 0px -60px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_button_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;”]توری گابیون[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1864″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_47805″ link=”url:https%3A%2F%2Fhesarnovinalmas.com%2Fproduct%2Ffence-lace%2F||target:%20_blank|” sk_image=”margin-bottom:30px;border-width:1px;border-color:#d8d8d8;” sk_overall=”background-color:#ffeb3b;padding-top:40px;padding-bottom:30px;margin-bottom:59px;border-radius:5px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_hover=”background-color:#000000;box-shadow:0px 15px 60px 0px #000;” sk_title=”font-size:20px;” sk_title_hover=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:6px 25px;margin:0px 0px -60px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_button_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;”]توری حصاری [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1862″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_90362″ link=”url:https%3A%2F%2Fhesarnovinalmas.com%2Fproduct%2Fchicken-wire%2F||target:%20_blank|” sk_image=”margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#d8d8d8;” sk_overall=”background-color:#ffeb3b;padding-top:40px;padding-bottom:30px;margin-bottom:59px;border-radius:5px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_hover=”background-color:#000000;box-shadow:0px 15px 60px 0px #000;” sk_title=”font-size:20px;” sk_title_hover=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:6px 25px;margin:0px 0px -60px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_button_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;”]توری مرغی[/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” parallax=”content-moving-fade” css=”.vc_custom_1594891925034{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-radius: 0px !important;}”][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1865″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_37915″ link=”url:https%3A%2F%2Fhesarnovinalmas.com%2Fproduct%2Flace-welded%2F||target:%20_blank|” sk_image=”margin-bottom:30px;border-width:1px;border-color:#d8d8d8;” sk_overall=”background-color:#ffeb3b;padding-top:40px;padding-bottom:30px;margin-bottom:59px;border-radius:5px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_hover=”background-color:#000000;box-shadow:0px 15px 60px 0px #000;” sk_title=”font-size:20px;” sk_title_hover=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:6px 25px;margin:0px 0px -60px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_button_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;”]توری جوشی ( مش )[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1865″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_96724″ link=”url:https%3A%2F%2Fhesarnovinalmas.com%2Fproduct%2Flace-welded%2F||target:%20_blank|” sk_image=”margin-bottom:30px;border-width:1px;border-color:#d8d8d8;” sk_overall=”background-color:#ffeb3b;padding-top:40px;padding-bottom:30px;margin-bottom:59px;border-radius:5px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_hover=”background-color:#000000;box-shadow:0px 15px 60px 0px #000;” sk_title=”font-size:20px;” sk_title_hover=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:6px 25px;margin:0px 0px -60px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_button_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;”]توری جوشی [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” style=”style11″ image=”1866″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_76576″ link=”url:https%3A%2F%2Fhesarnovinalmas.com%2Fproduct%2Flace-percy%2F||target:%20_blank|” sk_image=”margin-bottom:30px;border-width:1px;border-color:#d8d8d8;” sk_overall=”background-color:#ffeb3b;padding-top:40px;padding-bottom:30px;margin-bottom:59px;border-radius:5px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_hover=”background-color:#000000;box-shadow:0px 15px 60px 0px #000;” sk_title=”font-size:20px;” sk_title_hover=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:6px 25px;margin:0px 0px -60px;box-shadow:0px 15px 60px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_button_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;”]توری پرسی [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row css=”.vc_custom_1594722278345{margin-top: -10px !important;}”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1596616823997{margin-top: 20px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #eae5e5 !important;border-left-color: #fdd837 !important;border-right-color: #fdd837 !important;border-top-color: #fdd837 !important;border-bottom-color: #fdd837 !important;border-radius: 4px !important;}”][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1596616795566{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

حصار نوین الماس تولید کننده انواع توری همچون ( توری پرسی – توری مرغی – توری حصاری – توری گابیون – توری جوشی – توری مش ) 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1594722278345{margin-top: -10px !important;}”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1587200906892{margin-top: 20px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #f72626 !important;border-left-color: #fdd837 !important;border-right-color: #fdd837 !important;border-top-color: #fdd837 !important;border-bottom-color: #fdd837 !important;border-radius: 4px !important;}”][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1596620971268{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

لیست قیمت انواع توری را میتوانید پایین تر مشاهده بکنید که طبق آخرین تغیرات در بازار بروزرسانی میشود، و قیمت هر دسته با توجه به ابعاد مختلف و چشمه‌های به کار رفته در توری مشخص شده است. اگر برای انتخاب محصول مورد نظر سئوالی دارید همکاران ما شما را راهنمایی میکنند  (  شماره تماس : 216 67 – 021 )

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1596616993143{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #fdd837 !important;}”]

لیست قیمت سیم خاردار

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][Product_Table id=’1388′ name=’جدول محصولات سیم خاردار’][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1596615985491{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #fdd837 !important;}”]

لیست قیمت توری گابیون

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][Product_Table id=’1647′ name=’جدول محصولات توری گابیون’][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1596616209161{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #fdd837 !important;}”]

لیست قیمت توری پرسی

[/vc_column_text][vc_column_text][Product_Table id=’1625′ name=’جدول محصولات توری پرسی’][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1596616286578{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #fdd837 !important;}”]

لیست قیمت مفتول گالوانیزه

[/vc_column_text][vc_column_text][Product_Table id=’1919′ name=’جدول محصول مفتول گالوانیزه’][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1596615778023{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #fdd837 !important;}”]

لیست قیمت توری حصاری

[/vc_column_text][vc_column_text][Product_Table id=’1547′ name=’جدول محصولات توری حصاری’][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1596615868906{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #fdd837 !important;}”]

لیست قیمت توری مش

[/vc_column_text][vc_column_text][Product_Table id=’2144′ name=’جدول محصولات تورش مش’][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1596616152989{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #fdd837 !important;}”]

لیست قیمت توری مرغی

[/vc_column_text][vc_column_text][Product_Table id=’1675′ name=’جدول محصولات توری مرغی’][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

میزان رضایت مندی از محتوا