بست و کرپی

فیلتر ها
کارشناسان این محصول
خانم لک
خانم لک
(کارشناس فروش)
خانم ذوالقدر
(کارشناس فروش)
قیمت انواع بست و کرپی ضخامت 10
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۷:۰۰:۰۵
اشتراک گذاری این صفحه
ضخامت سایز قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
10 میلی متر 2 / 1-2 اینچ
24,000
26,160
10 میلی متر 3/4 اینچ
11,000
11,990
10 میلی متر 2 / 1-2 اینچ
17,400
18,966
10 میلی متر 4 / 1-1 اینچ
13,000
14,170
10 میلی متر 2 / 1-1 اینچ
14,200
15,478
10 میلی متر 8 اینچ
41,000
44,690
10 میلی متر 6 اینچ
28,900
31,501
10 میلی متر 5 اینچ
25,300
27,577
10 میلی متر 4 اینچ
22,400
24,416
10 میلی متر 3 اینچ
19,500
21,255
10 میلی متر 2 اینچ
15,400
16,786
10 میلی متر 1/2 اینچ
10,900
11,881
10 میلی متر 1 اینچ
11,600
12,644
ضخامت سایز قیمت(تومان) بیشتر
10 میلی متر
24,000
26,160
ضخامت
10 میلی متر
سایز
2 / 1-2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
11,000
11,990
ضخامت
10 میلی متر
سایز
3/4 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
17,400
18,966
ضخامت
10 میلی متر
سایز
2 / 1-2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
13,000
14,170
ضخامت
10 میلی متر
سایز
4 / 1-1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
14,200
15,478
ضخامت
10 میلی متر
سایز
2 / 1-1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
41,000
44,690
ضخامت
10 میلی متر
سایز
8 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
28,900
31,501
ضخامت
10 میلی متر
سایز
6 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
25,300
27,577
ضخامت
10 میلی متر
سایز
5 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
22,400
24,416
ضخامت
10 میلی متر
سایز
4 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
19,500
21,255
ضخامت
10 میلی متر
سایز
3 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
15,400
16,786
ضخامت
10 میلی متر
سایز
2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
10,900
11,881
ضخامت
10 میلی متر
سایز
1/2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
10 میلی متر
11,600
12,644
ضخامت
10 میلی متر
سایز
1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع بست و کرپی ضخامت 12
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۷:۱۵:۲۹
اشتراک گذاری این صفحه
ضخامت سایز قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
12 میلی متر 8 اینچ
56,000
61,040
12 میلی متر 6 اینچ
40,500
44,145
12 میلی متر 5 اینچ
34,000
37,060
12 میلی متر 4 اینچ
30,600
33,354
12 میلی متر 3 اینچ
26,300
28,667
ضخامت سایز قیمت(تومان) بیشتر
12 میلی متر
56,000
61,040
ضخامت
12 میلی متر
سایز
8 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
12 میلی متر
40,500
44,145
ضخامت
12 میلی متر
سایز
6 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
12 میلی متر
34,000
37,060
ضخامت
12 میلی متر
سایز
5 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
12 میلی متر
30,600
33,354
ضخامت
12 میلی متر
سایز
4 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
12 میلی متر
26,300
28,667
ضخامت
12 میلی متر
سایز
3 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع بست و کرپی ضخامت 16
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۷:۱۹:۲۷
اشتراک گذاری این صفحه
ضخامت سایز قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
16 میلی متر 12 اینچ
81,000
88,290
16 میلی متر 10 اینچ
65,200
71,068
ضخامت سایز قیمت(تومان) بیشتر
16 میلی متر
81,000
88,290
ضخامت
16 میلی متر
سایز
12 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
16 میلی متر
65,200
71,068
ضخامت
16 میلی متر
سایز
10 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع بست و کرپی ضخامت 6
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۶:۲۵:۴۰
اشتراک گذاری این صفحه
ضخامت سایز قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
6 میلی متر 3/4 اینچ
4,250
4,633
6 میلی متر 4 / 1-1 اینچ
5,400
5,886
6 میلی متر 2 / 1-1 اینچ
5,320
5,799
6 میلی متر 2 اینچ
6,000
6,540
6 میلی متر 1/2 اینچ
4,170
4,545
6 میلی متر 1 اینچ
4,390
4,785
ضخامت سایز قیمت(تومان) بیشتر
6 میلی متر
4,250
4,633
ضخامت
6 میلی متر
سایز
3/4 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
6 میلی متر
5,400
5,886
ضخامت
6 میلی متر
سایز
4 / 1-1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
6 میلی متر
5,320
5,799
ضخامت
6 میلی متر
سایز
2 / 1-1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
6 میلی متر
6,000
6,540
ضخامت
6 میلی متر
سایز
2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
6 میلی متر
4,170
4,545
ضخامت
6 میلی متر
سایز
1/2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
6 میلی متر
4,390
4,785
ضخامت
6 میلی متر
سایز
1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع بست و کرپی ضخامت 8
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۶:۵۱:۵۰
اشتراک گذاری این صفحه
ضخامت سایز قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
8 میلی متر 2 / 1-2 اینچ
10,500
11,445
8 میلی متر 4 / 1-1 اینچ
7,900
8,611
8 میلی متر 2 / 1-1 اینچ
8,450
9,211
8 میلی متر 3/4 اینچ
6,500
7,085
8 میلی متر 4 اینچ
13,500
14,715
8 میلی متر 3 اینچ
11,200
12,208
8 میلی متر 1/2 اینچ
6,360
6,932
8 میلی متر 1 اینچ
7,000
7,630
ضخامت سایز قیمت(تومان) بیشتر
8 میلی متر
10,500
11,445
ضخامت
8 میلی متر
سایز
2 / 1-2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
8 میلی متر
7,900
8,611
ضخامت
8 میلی متر
سایز
4 / 1-1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
8 میلی متر
8,450
9,211
ضخامت
8 میلی متر
سایز
2 / 1-1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
8 میلی متر
6,500
7,085
ضخامت
8 میلی متر
سایز
3/4 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
8 میلی متر
13,500
14,715
ضخامت
8 میلی متر
سایز
4 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
8 میلی متر
11,200
12,208
ضخامت
8 میلی متر
سایز
3 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
8 میلی متر
6,360
6,932
ضخامت
8 میلی متر
سایز
1/2 اینچ
نوسانات
استعلام گیری
8 میلی متر
7,000
7,630
ضخامت
8 میلی متر
سایز
1 اینچ
نوسانات
استعلام گیری

بست کرپی یا یوبولت (U-bolt) یک پیچ منحنی U شکل است که در هر انتهای آن رزوه هایی وجود دارد که به عنوان تکیه گاه در صنعت لوله کشی و خط لوله استفاده می شود. یوبولت ها یکی از ساده ترین و پرکاربردترین انواع ساپورت لوله کشی هستند. آنها عمدتاً به عنوان پشتیبانی Rest+Guide+Hold down کار می کنند. اگرچه پس از نصب و کمی تغییر می تواند به عنوان توقف خط نیز عمل کند. پیچ های U با شکل منحنی خود به خوبی در اطراف لوله ها قرار می گیرند که سپس با استفاده از مهره ها با یک عضو ثانویه محکم می شوند. آنها به راحتی در اندازه ها و ضخامت های مختلف در دسترس هستند.

 

انواع بست کرپی (یوبولت ها)

بست کرپی ها یا یوبولت ها باتوجه به ظاهر خمشی خود تقسیم بندی می‌شوند که شامل پیچ U گرد، پیچ U نیمه گرد و پیچ U مربع می شوند. انواع مدل های بست کرپی را می توان از فلزهایی مثل فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ 304 یا فولاد ضد زنگ 316 طراحی و تولید کرد. به منظور جلوگیری از خوردگی فلز، پوشش روی را با استفاده از گالوانیزه گرم یا گالوانیزه الکتریکی به سطح پیچ U می زنند. 

 

ویژگی‌های بست کرپی

بست کرپی دارای ویژگی های گسترده ای است که یکی از این ویژگی ها رزوه بودن دوسر آن است؛ بنابراین می توان انواع لوله‌ ها را روی آن ها به راحتی فیکس نمود. باتوجه به اینکه‌ یک ‌سوم این محصول ها رزوه شده اند، امکان جابه ‌جایی و تغییر دادن سایز آن ها امکانپذیر می باشد. ویژگی دیگر بست کرپی که مهم می باشد استفاده بسیار راحت و آسان از آن ها است. در نتیجه به راحتی می توان انواع لوله ‌ها را با استفاده از بست ‌های کرپی فیکس کرد بدون اینکه مشکلی رخ دهد. ویژگی مهم دیگر بست های کرپی این است که پس از فیکس، به ‌راحتی می توان اقدام به بازکردن آن ها کرد. در نتیجه اگر هنگام لوله ‌کشی قطعات و اتصالات دچار مشکل شوند، به آسانی می ‌توانید دوباره آن ها را باز کرده و فیکس کنید. باتوجه به اینکه بست کرپی در صنعت دارای مزایای گوناگونی است، برخی دیگر از مزایا و ویژگی های این محصول شامل موارد زیر می باشد:

 

  • عدم نیاز در تامین وسایل و تجهیزات و لوازم جوشکاری
  • عدم نیاز به کارگر ماهر و متخصص
  • نیاز به هزینه کم در نصب و اجرا

 

سایز و ضخامت بست کرپی

در حال حاضر ضخامت بست کرپی ها به میزان فشار، مقاومت و سایز لوله بستگی دارد از این رو دارای ضخامت 6 میلی متر تا 30 میلی متر بوده و در این بازه متغییر هستند. هنگام خرید بست کرپی یا یوبولت ها باید طبق فاکتورهایی که شناخت این محصول به آن وابسته است، به خرید خود اقدام کنید. این فاکتورها عبارتند از: ضخامت رزوه، اندازه دهانه داخلی، نوع آلیاژمیلگرد، ارتفاع و پوشش بست کرپی. نوع آلیاژ بست کرپی دارای انواع مختلفی است و باتوجه به استفاده از انواع آلیاژهای ۵٫۸، ۸٫۸، ۱۰٫۹، استیل ۳۱۶ و استیل ۳۰۴ بصورت های متفاوت تولید می شوند. این محصول باتوجه به شرایط جوی با انواع پوشش های گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم و داکرومات پوشش داده می شوند که در ادامه این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم.

 

کاربردهای بست کرپی

بست کرپی در صنعت ساختمانی و صنعتی به منظور افزایش ایمنی آنتن، تثبیت کابل سیم، ثبات سقف و اجزای سازنده خودرو کاربرد ویژه ای دارد. بطور کلی بست کرپی یا یوبولت علاوه بر این موارد، در پروژه های لوله کشی نیز کاربردهای زیادی دارند که شامل موارد زیر می شوند:

 

استفاده از بست های کرپی برای حمایت لوله

u-bolt ها راحت ترین نگهدارنده های لوله ‌کشی برای سیستم ‌های لوله‌ کشی در اندازه کوچک محسوب می شوند. در واقع بست های کرپی می توانند به عنوان مهار کننده لوله کار کنند. این بدان معناست که آنها از ایجاد حرکت، ضربه به سایر سازه ها و فرسودگی لوله ها جلوگیری می کنند. مهندسان این حوزه برای حمایت از لوله های کمتر از 8 اینچ، از پیچ و مهره u استفاده ی ویژه ای می کنند. این محصولات با محکم نگهداشتن سیستم لوله کشی، از لرزش خط لوله مانع می شوند.

 

استفاده از یوبولت برای حمل لوله

بست های کرپی همچنین به منظور جلوگیری از حرکت و شکستگی لوله در بسیاری از صنایع حمل و نقل لوله و خط لوله، کاربرد دارد. در واقع یوبولت ها از حرکات تصادفی لوله ها و بالا و پایین شدن آن ها در هنگام جابجایی و حمل و نقل پیشگیری می کنند.

 

استفاده از بست کرپی برای بالا بردن لوله ها

با بست کرپی ها می توان لوله ها را از سقف آویزان نمود و به عنوان ساپورت سقف از آن استفاده نمود. به عبارتی نیروی گرانش برای لوله کشی در سقف می تواند خطرناک باشد و باعث سقوط اجسام شود. ولی با فیکس کردن بست کرپی بر روی سقف می توان این ارتعاشات را محدود کرد و لوله ها را ایمن نمود.

 

نحوه ساخت بست کرپی یوبولت

امروزه به منظور ساخت رزوه در اتصالات رزوه ای و بست کرپی با دو روش رایج در اکثر صنایع استفاده می شود این روش ها عبارتند از:

 

  • رزوه زنی به روش نورد کاری

این روش مناسب ترین روش ساخت و تولید رزوه برای تولید قطعات در تعداد خیلی زیاد می باشد. در نورد کاری غلتک نورد با فشار از دو طرف قطعه به شکل مارپیچ و دورانی، رزوه مثلثی را ایجاد می کند. سطح مقطع رشته مارپیچ در پیچ های با رزوه مثلثی یک مثلث متساوی الساقین و با زاویه راس 60 درجه می باشد.

 

  • رزوه زنی به روش برشی

در این روش با استفاده از انواع تجهیزات مختلف از قبیل دستگاه تراش حدیده و یا CNC با حذف قسمت های ازمیل گرد به صورت مارپیچ رزوه ساخته می شود. سازه شناخت انواع اتصال و دانستن فواید و مزایای اتصالات رزوه ای اولین مرحله برای انتخاب نوع اتصال می باشد.

 

  • نحوه نصب و راه اندازی بست کرپی

نحوه نصب و راه اندازی بست کرپی لوله به آسانی انجام می شود و اندازه پیچ و مهره ها باتوجه به OD لوله مشخص می گردد. توجه داشته باشید که پیچ و مهره ها از رزوه و مهره تشکیل شده اند. کافیست سوراخی در تیر تکیه گاه ایجاد کرده و پیچ را به درستی از طریق آن سوراخ ها تراز کنید و مهره ها را سفت نمایید. برای نصب بست کرپی به عنوان ساپورت لوله و تاسیسات هر دو مهره را از طرفین بست کرپی جدا کرده و بست را در اطراف لوله ای که وصل می کنید قرار دهید و انتهای پیچ را از سوراخ ها عبور دهید. در مرحله بعد مهره ها را بر روی هر انتهای بیرونی پیچ بچرخانید. هم چنین مهره‌ هایی که به تیر تکیه ‌گاه نزدیک تر هستند، با دست ببندید. مهره های بیرونی بست کرپی را ببندید و با آچار مهره ها را سفت کنید. بهتر است قبل از فیکس کردن مهره ها از فاصله متناسب با مشخصات آن اندازه گیری کنید.


انواع پوشش بست کرپی

به منظور حفاظت از فلزات در برابر مشکلات و خوردگی از پوشش بر روی آن ها استفاده می شود. بنابراین انتخاب و نوع پوشش دهی یکی از مهم ترین اقدامات برای محتافظت از بست های کرپی می باشد که حتما باید رعایت شود. بطورکلی روش های پوشش دهی شامل موارد زیر می باشند:


1) پوشش گالوانیزه گرم


پوشش گالوانیزه گرم باعث تشکیل پیوندهای متالورژیکی چوبازی روی و آهن می شود. بنابراین لایه سخت کربنات روی با نام پاتینا در ضخامت 5 الی 100میکرون ایجاد می شود تا از فولاد در برابر خوردگی محافظت شود.


لازم بذکر است که این فرایند HDG است که روی با داشتن پتانسیل احیا بیشتر، نقش آند را ایفا می کند. بنابراین الکترون ها به سمت بست کرپی گسیل داده شده و از آن محافظت می کنند. جالب است بدانید پس از گالوانیزاسیون، لایه پوششی روی دچار تغییر رنگ شده و خاکستری رنگ می شود.


2) آبکاری گالوانیزه سرد (الکتروگالوانیزه)


برای پوشش به روش گالوانیزه سرد یا الکتروگالوانیزه پس از اینکه بر روی سطح جسم به طور کامل چربی زدایی انجام شد، طی فرآیند الکترونیزه روی فلز پایه واقع در آند رسوب می کند. بنابراین یک لایه بسیار نازک از آن بر روی سطح بست کرپی جای می گیرد. ماده اولیه ای که برای پوشش استفاده می شود دارای انواع گوناگونی است که باتوجه به شرایط انتخاب می شود. پوشش گالوانیزه سرد با انواع موادی از قبیل روی، نیکل و کرم بر روی فلز انجام می شود. این نوع از پوشش علاوه بر جلوگیری از خوردگی، باعث افزایش مقاومت آن نیز می شود. در نتیجه سطح ظاهری براق و به رنگ های زرد، سبز، آبی، مشکی به خود می گیرد.


3) پوشش روی و آلومینیوم


پوشش روی و آلومینیوم که به نام های داکروتایز یا داکرومات یکی دیگر از پوشش های جدید و رایجی است که امروزه گسترش یافته است. پوشش روی و آلومینیوم از طریق غوطه وری سرد به سطح پیچ و مهره استفاده می شود. این روش به دلیل دارابودن مشخصات و ویژگی های خاص، بهتر از مراحل و روش های دیگر عمل می کند و برای پوشش فلزات مختلف کاربرد ویژه ای دارد. در فرایند داکروتایز پس از مراحل چربی زدایی بست کرپی هاعملیات شات بلاست بر روی سطح آن ها اعمال می گردد. سپس مرحله غوطه وری کرپی ها به وسیله دستگاه سانتریفیوژ انجام می گردد. تا رنگ بر تمام سطوح پاشیده شود. در نهایت این قطعات به داخل کوره رفته تا پوشش سطح آن ها با دمای 150 تا 250 درجه پخته شود.


بطورکلی از انواع پوشش دهی بست های کرپی می توان به آبکاری با روکش دهی الکتریکی، روکش دهی مکانیکی، متال اسپری، گالوانیزه گرم، کانورژن شیمیایی (فسفاته)، میکرو کپسول، آبکاری سرد و رنگ آمیزی اشاره کرد که هر کدام کار برد خاص خود را دارند که باتوجه به شرایط موجود مورد استفاده قرار می گیرند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *