فنس

 

حصار نوین الماس بزرگترین تولید کننده فنس توری در ایران نیز میباشد، شما در این صفحه میتوانید قیمت فنس توری را همراه با توضیحات و عکس ها مشاهده کنید، همچنین مشتریان عزیز جهت خرید فنس و استعلام قیمت فنس میتوانند با شماره 02167216 نیز تماس بگیرند، همچنین جهت دریافت لیست قیمت انواع فنس با مشاوران ما در ارتباط باشید.

ویدئو ها
مشاهده ویدئو
فیلتر ها
کارشناسان این محصول
خانم لک
خانم لک
(کارشناس فروش)
خانم میرزایی
خانم میرزایی
(کارشناس فروش)
قیمت انواع فنس چشمه 2.0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۱۳:۲۱:۳۴
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
2.0 سانتی متر 1.7 میلی متر 1.878 کیلوگرم گرم تهران
88,000
95,920
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.0 میلی متر 2.500 کیلوگرم گرم تهران
109,000
118,810
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.1 میلی متر 1.501 کیلوگرم گرم تهران
76,500
83,385
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.2 میلی متر 3.100 کیلوگرم گرم تهران
128,000
139,520
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.4 میلی متر 3.700 کیلوگرم گرم تهران
149,000
162,410
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.5 میلی متر 4.000 کیلوگرم گرم تهران
161,000
175,490
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.6 میلی متر 4.394 کیلوگرم گرم تهران
172,000
187,480
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.7 میلی متر 4.700 کیلوگرم گرم تهران
184,000
200,560
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.9 میلی متر 5.466 کیلوگرم گرم تهران
207,000
225,630
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.0 میلی متر 5.850 کیلوگرم گرم تهران
244,000
265,960
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.2 میلی متر 6.656 کیلوگرم گرم تهران
246,000
268,140
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.5 میلی متر 7.962 کیلوگرم گرم تهران
289,000
315,010
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.8 میلی متر 9.380 کیلوگرم گرم تهران
336,000
366,240
متر مربع
2.0 سانتی متر 4.0 میلی متر 10.400 کیلوگرم گرم تهران
345,000
376,050
متر مربع
2.0 سانتی متر 4.5 میلی متر 13.160 کیلوگرم گرم تهران
461,000
502,490
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
2.0 سانتی متر 1.878 کیلوگرم
88,000
95,920
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
1.7 میلی متر
وزن هر مربع
1.878 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 2.500 کیلوگرم
109,000
118,810
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
2.500 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 1.501 کیلوگرم
76,500
83,385
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.1 میلی متر
وزن هر مربع
1.501 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 3.100 کیلوگرم
128,000
139,520
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.2 میلی متر
وزن هر مربع
3.100 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 3.700 کیلوگرم
149,000
162,410
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.4 میلی متر
وزن هر مربع
3.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 4.000 کیلوگرم
161,000
175,490
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.5 میلی متر
وزن هر مربع
4.000 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 4.394 کیلوگرم
172,000
187,480
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.6 میلی متر
وزن هر مربع
4.394 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 4.700 کیلوگرم
184,000
200,560
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.7 میلی متر
وزن هر مربع
4.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 5.466 کیلوگرم
207,000
225,630
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.9 میلی متر
وزن هر مربع
5.466 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 5.850 کیلوگرم
244,000
265,960
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
5.850 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 6.656 کیلوگرم
246,000
268,140
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.2 میلی متر
وزن هر مربع
6.656 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 7.962 کیلوگرم
289,000
315,010
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.5 میلی متر
وزن هر مربع
7.962 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 9.380 کیلوگرم
336,000
366,240
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.8 میلی متر
وزن هر مربع
9.380 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 10.400 کیلوگرم
345,000
376,050
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.0 میلی متر
وزن هر مربع
10.400 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 13.160 کیلوگرم
461,000
502,490
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.5 میلی متر
وزن هر مربع
13.160 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع فنس چشمه 3.0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱۱:۰۹:۲۴
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
3.0 سانتی متر 1.7 میلی متر 1.250 کیلوگرم گرم تهران
68,000
74,120
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.0 میلی متر 1.700 کیلوگرم گرم تهران
82,200
89,598
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.1 میلی متر 1.911 کیلوگرم گرم تهران
90,000
98,100
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.2 میلی متر 2.100 کیلوگرم گرم تهران
94,200
102,678
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.4 میلی متر 2.490 کیلوگرم گرم تهران
107,000
116,630
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.5 میلی متر 2.700 کیلوگرم گرم تهران
114,000
124,260
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.6 میلی متر 2.920 کیلوگرم گرم تهران
121,000
131,890
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.7 میلی متر 3.159 کیلوگرم گرم تهران
129,000
140,610
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.8 میلی متر 3.390 کیلوگرم گرم تهران
137,000
149,330
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.9 میلی متر 3.640 کیلوگرم گرم تهران
145,000
158,050
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.0 میلی متر 3.900 کیلوگرم گرم تهران
153,000
166,770
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.2 میلی متر 4.437 کیلوگرم گرم تهران
171,400
186,826
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.5 میلی متر 5.300 کیلوگرم گرم تهران
200,000
218,000
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.8 میلی متر 6.250 کیلوگرم گرم تهران
230,000
250,700
متر مربع
3.0 سانتی متر 4.0 میلی متر 6.930 کیلوگرم گرم تهران
253,000
275,770
متر مربع
3.0 سانتی متر 4.5 میلی متر 8.775 کیلوگرم گرم تهران
314,000
342,260
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
3.0 سانتی متر 1.250 کیلوگرم
68,000
74,120
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
1.7 میلی متر
وزن هر مربع
1.250 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 1.700 کیلوگرم
82,200
89,598
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
1.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 1.911 کیلوگرم
90,000
98,100
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.1 میلی متر
وزن هر مربع
1.911 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.100 کیلوگرم
94,200
102,678
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.2 میلی متر
وزن هر مربع
2.100 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.490 کیلوگرم
107,000
116,630
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.4 میلی متر
وزن هر مربع
2.490 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.700 کیلوگرم
114,000
124,260
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.5 میلی متر
وزن هر مربع
2.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.920 کیلوگرم
121,000
131,890
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.6 میلی متر
وزن هر مربع
2.920 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.159 کیلوگرم
129,000
140,610
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.7 میلی متر
وزن هر مربع
3.159 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.390 کیلوگرم
137,000
149,330
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.8 میلی متر
وزن هر مربع
3.390 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.640 کیلوگرم
145,000
158,050
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.9 میلی متر
وزن هر مربع
3.640 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.900 کیلوگرم
153,000
166,770
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
3.900 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 4.437 کیلوگرم
171,400
186,826
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.2 میلی متر
وزن هر مربع
4.437 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 5.300 کیلوگرم
200,000
218,000
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.5 میلی متر
وزن هر مربع
5.300 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 6.250 کیلوگرم
230,000
250,700
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.8 میلی متر
وزن هر مربع
6.250 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 6.930 کیلوگرم
253,000
275,770
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.0 میلی متر
وزن هر مربع
6.930 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 8.775 کیلوگرم
314,000
342,260
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.5 میلی متر
وزن هر مربع
8.775 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع فنس چشمه 4.0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱۱:۰۸:۵۷
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.7 میلی متر 939 گرم گرم تهران
55,990
61,029
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.0 میلی متر 1.573 کیلوگرم گرم تهران
76,900
83,821
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.1 میلی متر 1.433 کیلوگرم گرم تهران
67,200
73,248
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.2 میلی متر 1.573 کیلوگرم گرم تهران
71,900
78,371
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.4 میلی متر 1.870 کیلوگرم گرم تهران
63,700
69,433
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.5 میلی متر 2.030 کیلوگرم گرم تهران
87,000
94,830
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.6 میلی متر 2.197 کیلوگرم گرم تهران
92,500
100,825
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.7 میلی متر 2.369 کیلوگرم گرم تهران
98,100
106,929
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.8 میلی متر 2.568 کیلوگرم گرم تهران
104,000
113,360
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.9 میلی متر 2.733 کیلوگرم گرم تهران
110,000
119,900
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.0 میلی متر 2.925 کیلوگرم گرم تهران
116,500
126,985
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.2 میلی متر 3.328 کیلوگرم گرم تهران
129,800
141,482
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.5 میلی متر 3.980 کیلوگرم گرم تهران
151,300
164,917
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.8 میلی متر 4.690 کیلوگرم گرم تهران
174,800
190,532
متر مربع
4.0 سانتی متر 4.0 میلی متر 5.200 کیلوگرم گرم تهران
191,500
208,735
متر مربع
4.0 سانتی متر 4.5 میلی متر 6.580 کیلوگرم گرم تهران
237,000
258,330
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
4.0 سانتی متر 939 گرم
55,990
61,029
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
1.7 میلی متر
وزن هر مربع
939 گرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.573 کیلوگرم
76,900
83,821
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
1.573 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.433 کیلوگرم
67,200
73,248
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.1 میلی متر
وزن هر مربع
1.433 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.573 کیلوگرم
71,900
78,371
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.2 میلی متر
وزن هر مربع
1.573 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.870 کیلوگرم
63,700
69,433
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.4 میلی متر
وزن هر مربع
1.870 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 2.030 کیلوگرم
87,000
94,830
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.5 میلی متر
وزن هر مربع
2.030 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 2.197 کیلوگرم
92,500
100,825
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.6 میلی متر
وزن هر مربع
2.197 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری