فنس

حصار نوین الماس بزرگترین تولید کننده فنس توری در ایران نیز میباشد، شما در این صفحه میتوانید قیمت فنس توری را همراه با توضیحات و عکس ها مشاهده کنید، همچنین مشتریان عزیز جهت خرید فنس و استعلام قیمت فنس میتوانند با شماره 02167216 نیز تماس بگیرند، همچنین جهت دریافت لیست قیمت انواع فنس با مشاوران ما در ارتباط باشید.

ویدئو ها
مشاهده ویدئو
فیلتر ها
کارشناسان این محصول
خانم لک
خانم لک
(کارشناس فروش)
خانم ذوالقدر
(کارشناس فروش)
قیمت انواع فنس چشمه 2.0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۱:۴۰:۳۱
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
2.0 سانتی متر 1.7 میلی متر 1.878 کیلوگرم گرم تهران
102,000
111,180
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.0 میلی متر 2.600 کیلوگرم گرم تهران
131,600
143,444
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.1 میلی متر 2866 کیلوگرم گرم تهران
142,300
155,107
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.2 میلی متر 3.100 کیلوگرم گرم تهران
152,000
165,680
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.4 میلی متر 3.700 کیلوگرم گرم تهران
176,000
191,840
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.5 میلی متر 4.000 کیلوگرم گرم تهران
189,000
206,010
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.6 میلی متر 4.394 کیلوگرم گرم تهران
205,000
223,450
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.7 میلی متر 4.700 کیلوگرم گرم تهران
217,000
236,530
متر مربع
2.0 سانتی متر 2.9 میلی متر 5.466 کیلوگرم گرم تهران
249,000
271,410
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.0 میلی متر 5.850 کیلوگرم گرم تهران
264,000
287,760
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.2 میلی متر 6.656 کیلوگرم گرم تهران
272,000
296,480
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.5 میلی متر 7.962 کیلوگرم گرم تهران
351,000
382,590
متر مربع
2.0 سانتی متر 3.8 میلی متر 9.380 کیلوگرم گرم تهران
409,000
445,810
متر مربع
2.0 سانتی متر 4.0 میلی متر 10.400 کیلوگرم گرم تهران
451,000
491,590
متر مربع
2.0 سانتی متر 4.5 میلی متر 13.160 کیلوگرم گرم تهران
564,000
614,760
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
2.0 سانتی متر 1.878 کیلوگرم
102,000
111,180
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
1.7 میلی متر
وزن هر مربع
1.878 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 2.600 کیلوگرم
131,600
143,444
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
2.600 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 2866 کیلوگرم
142,300
155,107
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.1 میلی متر
وزن هر مربع
2866 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 3.100 کیلوگرم
152,000
165,680
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.2 میلی متر
وزن هر مربع
3.100 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 3.700 کیلوگرم
176,000
191,840
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.4 میلی متر
وزن هر مربع
3.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 4.000 کیلوگرم
189,000
206,010
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.5 میلی متر
وزن هر مربع
4.000 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 4.394 کیلوگرم
205,000
223,450
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.6 میلی متر
وزن هر مربع
4.394 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 4.700 کیلوگرم
217,000
236,530
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.7 میلی متر
وزن هر مربع
4.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 5.466 کیلوگرم
249,000
271,410
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.9 میلی متر
وزن هر مربع
5.466 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 5.850 کیلوگرم
264,000
287,760
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
5.850 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 6.656 کیلوگرم
272,000
296,480
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.2 میلی متر
وزن هر مربع
6.656 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 7.962 کیلوگرم
351,000
382,590
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.5 میلی متر
وزن هر مربع
7.962 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 9.380 کیلوگرم
409,000
445,810
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.8 میلی متر
وزن هر مربع
9.380 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 10.400 کیلوگرم
451,000
491,590
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.0 میلی متر
وزن هر مربع
10.400 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
2.0 سانتی متر 13.160 کیلوگرم
564,000
614,760
چشمه
2.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.5 میلی متر
وزن هر مربع
13.160 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع فنس چشمه 3.0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۱:۵۶:۲۶
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
3.0 سانتی متر 1.7 میلی متر 1.250 کیلوگرم گرم تهران
76,250
83,113
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.0 میلی متر 1.700 کیلوگرم گرم تهران
94,700
103,223
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.1 میلی متر 1.911 کیلوگرم گرم تهران
103,000
112,270
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.2 میلی متر 2.100 کیلوگرم گرم تهران
111,000
120,990
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.4 میلی متر 2.490 کیلوگرم گرم تهران
127,000
138,430
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.5 میلی متر 2.700 کیلوگرم گرم تهران
135,700
147,913
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.6 میلی متر 2.920 کیلوگرم گرم تهران
144,700
157,723
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.7 میلی متر 3.159 کیلوگرم گرم تهران
154,000
167,860
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.8 میلی متر 3.390 کیلوگرم گرم تهران
163,000
177,670
متر مربع
3.0 سانتی متر 2.9 میلی متر 3.640 کیلوگرم گرم تهران
174,200
189,878
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.0 میلی متر 3.900 کیلوگرم گرم تهران
184,900
201,541
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.2 میلی متر 4.437 کیلوگرم گرم تهران
206,000
224,540
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.5 میلی متر 5.300 کیلوگرم گرم تهران
242,000
263,780
متر مربع
3.0 سانتی متر 3.8 میلی متر 6.250 کیلوگرم گرم تهران
280,000
305,200
متر مربع
3.0 سانتی متر 4.0 میلی متر 6.930 کیلوگرم گرم تهران
286,000
311,740
متر مربع
3.0 سانتی متر 4.5 میلی متر 8.775 کیلوگرم گرم تهران
359,000
391,310
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
3.0 سانتی متر 1.250 کیلوگرم
76,250
83,113
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
1.7 میلی متر
وزن هر مربع
1.250 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 1.700 کیلوگرم
94,700
103,223
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
1.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 1.911 کیلوگرم
103,000
112,270
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.1 میلی متر
وزن هر مربع
1.911 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.100 کیلوگرم
111,000
120,990
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.2 میلی متر
وزن هر مربع
2.100 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.490 کیلوگرم
127,000
138,430
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.4 میلی متر
وزن هر مربع
2.490 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.700 کیلوگرم
135,700
147,913
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.5 میلی متر
وزن هر مربع
2.700 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 2.920 کیلوگرم
144,700
157,723
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.6 میلی متر
وزن هر مربع
2.920 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.159 کیلوگرم
154,000
167,860
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.7 میلی متر
وزن هر مربع
3.159 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.390 کیلوگرم
163,000
177,670
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.8 میلی متر
وزن هر مربع
3.390 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.640 کیلوگرم
174,200
189,878
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.9 میلی متر
وزن هر مربع
3.640 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 3.900 کیلوگرم
184,900
201,541
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.0 میلی متر
وزن هر مربع
3.900 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 4.437 کیلوگرم
206,000
224,540
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.2 میلی متر
وزن هر مربع
4.437 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 5.300 کیلوگرم
242,000
263,780
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.5 میلی متر
وزن هر مربع
5.300 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 6.250 کیلوگرم
280,000
305,200
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
3.8 میلی متر
وزن هر مربع
6.250 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 6.930 کیلوگرم
286,000
311,740
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.0 میلی متر
وزن هر مربع
6.930 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
3.0 سانتی متر 8.775 کیلوگرم
359,000
391,310
چشمه
3.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
4.5 میلی متر
وزن هر مربع
8.775 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع فنس چشمه 4.0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۲:۰۵:۱۹
اشتراک گذاری این صفحه
چشمه ضخامت مفتول وزن هر مربع نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت(تومان) واحد فروش نوسانات استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.7 میلی متر 939 گرم گرم تهران
59,400
64,746
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.0 میلی متر 1.300 کیلوگرم گرم تهران
74,300
80,987
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.1 میلی متر 1.433 کیلوگرم گرم تهران
79,700
86,873
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.2 میلی متر 1.573 کیلوگرم گرم تهران
85,400
93,086
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.4 میلی متر 1.870 کیلوگرم گرم تهران
97,600
106,384
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.5 میلی متر 2.030 کیلوگرم گرم تهران
104,000
113,360
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.6 میلی متر 2.197 کیلوگرم گرم تهران
111,000
120,990
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.7 میلی متر 2.369 کیلوگرم گرم تهران
118,000
128,620
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.8 میلی متر 2.568 کیلوگرم گرم تهران
126,000
137,340
متر مربع
4.0 سانتی متر 2.9 میلی متر 2.733 کیلوگرم گرم تهران
133,000
144,970
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.0 میلی متر 2.925 کیلوگرم گرم تهران
140,000
152,600
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.2 میلی متر 3.328 کیلوگرم گرم تهران
157,000
171,130
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.5 میلی متر 3.980 کیلوگرم گرم تهران
184,000
200,560
متر مربع
4.0 سانتی متر 3.8 میلی متر 4.690 کیلوگرم گرم تهران
213,000
232,170
متر مربع
4.0 سانتی متر 4.0 میلی متر 5.200 کیلوگرم گرم تهران
234,000
255,060
متر مربع
4.0 سانتی متر 4.5 میلی متر 6.580 کیلوگرم گرم تهران
290,000
316,100
متر مربع
چشمه ضخامت مفتول قیمت(تومان) بیشتر
4.0 سانتی متر 939 گرم
59,400
64,746
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
1.7 میلی متر
وزن هر مربع
939 گرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.300 کیلوگرم
74,300
80,987
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.0 میلی متر
وزن هر مربع
1.300 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.433 کیلوگرم
79,700
86,873
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.1 میلی متر
وزن هر مربع
1.433 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.573 کیلوگرم
85,400
93,086
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.2 میلی متر
وزن هر مربع
1.573 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 1.870 کیلوگرم
97,600
106,384
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.4 میلی متر
وزن هر مربع
1.870 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 2.030 کیلوگرم
104,000
113,360
چشمه
4.0 سانتی متر
ضخامت مفتول
2.5 میلی متر
وزن هر مربع
2.030 کیلوگرم
نوع گالوانیزه
گرم
محل بارگیری
تهران
واحد فروش
متر مربع
نوسانات
استعلام گیری
4.0 سانتی متر 2.197 کیلوگرم
111,000
120,990