تماس با ما

فرم تماس

آدرس کارخانه

کارخانه شماره 1 :

تهران – کهریزک – جاده قدیم قم بعد از ۶۰ متری شوراباد ورودی مهدی آباد انتهای
خیابان میدان عبدل اباد خیابان پروین اعتصامی پلاک ۱۱۹

کارخانه شماره 2 :

تهران – بزرگراه آیت الله سعیدی – جاده عباس آباد – خیابان نیروگاه برق – 12 متری سوم
– پلاک 5