بایگانی‌ها: ویدئو

تولید سیم خاردار سوزنی

شرکت حصار نوین الماس تولید کننده انواع سیم خاردار سوزنی با قطر 60 و 90

زمان ویدئو: 00:39
تاریخ انتشار: 2022/08/22