توری مش

شرکت حصار نوین الماس تولید کننده برتر توری مش با سایز میلگرد 6،8،10،12 در ابعاد 1*2 و 6*2 با چشمه های 5،10،15،20،25 ( تمامی محصولات شرکت حصار نوین الماس دارای گارانتی قیمت و کیفیت میباشند)

فیلتر ها
کارشناسان این محصول
خانم لک
خانم لک
(کارشناس فروش)
خانم میرزایی
خانم میرزایی
(کارشناس فروش)
قیمت انواع توری مش ریز بار
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴:۵۹:۰۰
اشتراک گذاری این صفحه
سایز میلگرد چشمه طول * عرض وزن هر متر مربع محل بارگیری قیمت(تومان) واحد قیمت نوسانات استعلام گیری
مختلف 5.5-20.20 cm 2*1 m مختلف تهران
30,950
33,736
kg
سایز میلگرد چشمه قیمت(تومان) بیشتر
مختلف 2*1 m
30,950
33,736
سایز میلگرد
مختلف
چشمه
5.5-20.20 cm
طول * عرض
2*1 m
وزن هر متر مربع
مختلف
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع توری مش میلگرد 10
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۵:۰۵:۲۰
اشتراک گذاری این صفحه
سایز میلگرد چشمه طول * عرض وزن هر متر مربع محل بارگیری قیمت(تومان) واحد قیمت نوسانات استعلام گیری
10 mm 10 cm 2×6 m 13.000 kg تهران
23,200
25,288
kg
10 mm 15 cm 2×6 m 8.660 kg تهران
23,200
25,288
kg
10 mm 20 cm 2×6 m 6.16 kg تهران
23,200
25,288
kg
10 mm 25 cm 2×6 m 5.25 kg تهران
23,200
25,288
kg
10 mm 30 cm 2×6 m 4.33 kg تهران
23,200
25,288
kg
سایز میلگرد چشمه قیمت(تومان) بیشتر
10 mm 2×6 m
23,200
25,288
سایز میلگرد
10 mm
چشمه
10 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
13.000 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
10 mm 2×6 m
23,200
25,288
سایز میلگرد
10 mm
چشمه
15 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
8.660 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
10 mm 2×6 m
23,200
25,288
سایز میلگرد
10 mm
چشمه
20 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
6.16 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
10 mm 2×6 m
23,200
25,288
سایز میلگرد
10 mm
چشمه
25 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
5.25 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
10 mm 2×6 m
23,200
25,288
سایز میلگرد
10 mm
چشمه
30 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
4.33 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع توری مش میلگرد 12
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۵:۰۶:۳۱
اشتراک گذاری این صفحه
سایز میلگرد چشمه طول * عرض وزن هر متر مربع محل بارگیری قیمت(تومان) واحد قیمت نوسانات استعلام گیری
12 mm 10 cm 2×6 m 17.78 kg تهران
18,100
19,729
kg
12 mm 15 cm 2×6 m 11.86 kg تهران
18,100
19,729
kg
12 mm 20 cm 2×6 m 8.89 kg تهران
18,100
19,729
kg
12 mm 25 cm 2×6 m 8.00 kg تهران
18,100
19,729
kg
12 mm 30 cm 2×6 m 5.93 kg تهران
18,100
19,729
kg
سایز میلگرد چشمه قیمت(تومان) بیشتر
12 mm 2×6 m
18,100
19,729
سایز میلگرد
12 mm
چشمه
10 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
17.78 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
12 mm 2×6 m
18,100
19,729
سایز میلگرد
12 mm
چشمه
15 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
11.86 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
12 mm 2×6 m
18,100
19,729
سایز میلگرد
12 mm
چشمه
20 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
8.89 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
12 mm 2×6 m
18,100
19,729
سایز میلگرد
12 mm
چشمه
25 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
8.00 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
12 mm 2×6 m
18,100
19,729
سایز میلگرد
12 mm
چشمه
30 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
5.93 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع توری مش میلگرد 6
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۵:۰۱:۴۶
اشتراک گذاری این صفحه
سایز میلگرد چشمه طول * عرض وزن هر متر مربع محل بارگیری قیمت(تومان) واحد قیمت نوسانات استعلام گیری
6 mm 10 mm 2×6 m 4.680 kg تهران
25,000
27,250
kg
6 mm 15 cm 2×6 m 3.120 kg تهران
25,000
27,250
kg
6 mm 20 cm 2×6 m 2.340 kg تهران
25,000
27,250
kg
6 mm 25 cm 2×6 m 1.870 kg تهران
25,000
27,250
kg 1.780
6 mm 30 cm 2×6 m 1.560 kg تهران
25,000
27,250
kg
سایز میلگرد چشمه قیمت(تومان) بیشتر
6 mm 2×6 m
25,000
27,250
سایز میلگرد
6 mm
چشمه
10 mm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
4.680 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
6 mm 2×6 m
25,000
27,250
سایز میلگرد
6 mm
چشمه
15 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
3.120 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
6 mm 2×6 m
25,000
27,250
سایز میلگرد
6 mm
چشمه
20 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
2.340 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
6 mm 2×6 m
25,000
27,250
سایز میلگرد
6 mm
چشمه
25 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
1.870 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg 1.780
نوسانات
استعلام گیری
6 mm 2×6 m
25,000
27,250
سایز میلگرد
6 mm
چشمه
30 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
1.560 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع توری مش میلگرد 8
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۵:۰۳:۴۰
اشتراک گذاری این صفحه
سایز میلگرد چشمه طول * عرض وزن هر متر مربع محل بارگیری قیمت(تومان) واحد قیمت نوسانات استعلام گیری
8 mm 10 cm 2×6 m 7.91 kg تهران
23,800
25,942
kg
8 mm 15 cm 2×6 m 5.33 kg تهران
23,800
25,942
kg
8 mm 20 cm 2×6 m 4 kg تهران
23,800
25,942
kg
8 mm 25 cm 2×6 m 3.33 kg تهران
23,800
25,942
kg
8 mm 30 cm 2×6 m 2.75 kg تهران
23,800
25,942
kg
سایز میلگرد چشمه قیمت(تومان) بیشتر
8 mm 2×6 m
23,800
25,942
سایز میلگرد
8 mm
چشمه
10 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
7.91 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
8 mm 2×6 m
23,800
25,942
سایز میلگرد
8 mm
چشمه
15 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
5.33 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
8 mm 2×6 m
23,800
25,942
سایز میلگرد
8 mm
چشمه
20 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
4 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
8 mm 2×6 m
23,800
25,942
سایز میلگرد
8 mm
چشمه
25 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
3.33 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
8 mm 2×6 m
23,800
25,942
سایز میلگرد
8 mm
چشمه
30 cm
طول * عرض
2×6 m
وزن هر متر مربع
2.75 kg
محل بارگیری
تهران
واحد قیمت
kg
نوسانات
استعلام گیری
توری مش نوعی توری مشبک مانند است که در ساختمان سازی فواید بسیار دارد . توری مش از میلگرد کششی ST 37 ساده و 8 و 10 آجدار  تولید میشود . توری مش جوش داده شده که به صورت یک صفحه سیم فلزی است ، در اندازه ها و اشکال مختلف موجود است. این محصول در بخش های کشاورزی ، صنعتی ، حمل و نقل ، باغبانی و تهیه مواد غذایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. سیم های متقاطع معمولاً از طریق جوش به هم وصل می شوند.سیم مورد استفاده معمولاً با کشیدن تدریجی فلز در یک سری از قالبهای گرد تا رسیدن به قطر مورد نظر ساخته می شود.

 

توری مش

 

به عبارت دیگر توری مش ساخته شده از مفتول است. ساخت آن به وسیله متصل شدن سیم های از جنس فولاد به شکل های موازی بر هم تنیده می شوند. نقاط اتصال سیم های عمودی و افقی با استفاده از جوش نقطه ای به یکدیگر محکم می شوند.توری مشبک مجموعه ای از رشته های به هم تنیده فلز آهن و یا میلگرد می باشد. کاربرد اصلی توری مشبک برای بنای ساختمان های نسبتا بزرگ جهت اجرای عملیات سازه مانند کف، سقف و نصب اجزا کامپوزیت بوده و استفاده زیادی دارد.  جنس اصلی این توری آهن است که معمولا در دو سوی یک ورقه از جنس فوم مورد استفاده قرار می گیرد.

 

توری مش

 

قیمت توری مش

مجموعه تولیدی و خدمات توری ما با تولید طیف گسترده ای از توری های فلزی و کامپوزیت و با استفاده از بهترین و حرفه ای ترین پرسنل سعی در ارائه بهترین خدمات در سراسر کشور به مشتریان خود دارد. به همین دلیل شما می توانید برای رویت محصولات و قیمت آنها خصوصا قیمت توری مش به وب سایت ما مراجعه نمائید.

 

قیمت توری مش

 

تورش مش گالوانیزه

توری مش گالوانیزه با مکانیزم جوش نقطه ای و از مفتول های فولادی ساخته می شود. ضخامت مفتول فولادی به کار رفته در این محصول میزان استحکام آن را مشخص خواهد کرد. هر چه ضخامت بیشتر باشد در نتیجه سختی و محکم بودن توری نیز بیشتر است. به همین دلیل توری مش گالوانیزه نسبت به بقیه تورها اصولا قابلیت انعطاف ندارد. کاربرد اصلی توری مش گالوانیزه بیشتر برای ایجاد حصار در اطراف مکان های امنیتی مانند پادگان ها است.

 

توری مشبک لوزی که گاهی به توری Expanded نیز شناخته می شود در یک پروسه مشخص و تحت فشار ساخته می شود. از کاربرد های این نوع توری نصب در نرده ها و استفاده در مصالح ساختمانی و قطعات پیش ساخته است.برای آگاهی از قیمت توری مشبک فلزی ابتدا کمی درباره آن گفتگو کنیم، این توری از میلگرد ساده یا آجدار ساخته شده است و در تولید و بنای ساختمان ها به کار میرود. عمده ترین کاربرد این نوع توری برای استفاده در بتن ریزی پایه ها است. با توجه به کاربرد بسیار زیاد این محصول ممکن است در بازار با قیمت های متفاوتی روبرو شوید. به همین دلیل توصیه میکنیم قبل از خرید حتما به سایت ما سر بزنید و از قیمت توری مشبک فلزی آگاهی پیدا کنید.

 

توری مش گالوانیزه

 

شرکت ما با استفاده از پرسنل و کارشناسان متخصص و متبحر و برخورداری از آخرین تکنولوژی ها در تولید محصولات فلزی پیشرو بوده و انواع توری ها از جمله توری مشبک، توری مش آهن، توری مش گالوانیزه را به بازار عرضه می نماید. برای مشاهده قیمت توری مش گالوانیزه به وب سایت شرکت مراجعه نمائید.

 

طیف گسترده ای از توری های فلزی و کامپوزیت و با استفاده از بهترین و حرفه ای ترین پرسنل سعی در ارائه بهترین خدمات در سراسر کشور به مشتریان خود دارد. به همین دلیل شما می توانید برای رویت محصولات و قیمت آنها خصوصا قیمت توری مش به وب سایت ما مراجعه نمائید.

 

مش فلزی گالوانیزه یک فلز یا آلیاژ نیست؛ فرایندی است که در آن پوشش روی بر فلز را برای جلوگیری از زنگ‌زدگی استفاده می کنند. مقاومت فولاد گالوانیزه در برابر خوردگی به میزان زیادی بستگی به نوع و ضخامت پوشش روکش دار محافظ دارد، اما نوع محیط خورنده هم یک عامل مهم است. شبکه سیمی، که به عنوان پارچه سیمی نیز شناخته می‌شود، یک محصول فلزی چند منظوره است که می‌تواند به طور موثر در کاربردهای بی‌شمار در سطح جهانی به کار رود، از صنعتی گرفته تا کاربردهای تجاری، مش فلزی گالوانیزه یک محصول مشترک فلزی است که روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

توری مش گالوانیزه

 

قبل از بررسی لیست قیمت مش فلزی به این نکته توجه نمائید که بر اساس ابعاد و وزن مفتول های به کار رفته در آن قیمت های مختلفی خواهد داشت. کارشناسان خبره مجموعه بهترین مشورت ها را به شما خواهند داد. معمولا مفتول استفاده شده در این محصول  ابعاد ورق  1 در 3 یا 1 در 2 می باشد.

 

با توجه به کاربرد بسیار زیاد این کالا در صنعت، کشاورزی، معدن و خصوصا در حوزه ابنیه و بتن ریزی ساختمان و تنوع در تولید آن قیمت شبکه مش فولادی آن نیز متفاوت خواهد بود. قبل از خرید حتما با کارشناسان ما تماس گرفته و با آنها مشورت نمائید.

 

توری مش

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 2.5]
سوالات متداول
چرا قیمت شما نسبت به بقیه سایت ها کم تر میباشد ؟

به علت اینکه حصار نوین الماس کارخانه تولیدی نیز میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *