ورق پانچ

قیمت انواع ورق پانچ

آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰۷:۴۵:۵۸
اشتراک گذاری این صفحه
ضخامت ورق چشمه ابعاد ورق محل بارگیری قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
4 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
3 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
2.5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
2 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
1.80 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
1.5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
1.25 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
1 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
0.80 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2 × 1 متر تهران
0
ضخامت ورق چشمه قیمت(تومان) بیشتر
5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
5 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
4 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
4 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
3 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
3 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
2.5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
2.5 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
2 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
2 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1.80 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
1.80 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1.5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
1.5 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1.25 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
1.25 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
1 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
0.80 میلی متر 2 الی 12 میلی متر
0
ضخامت ورق
0.80 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2 × 1 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
قیمت انواع ورق پانچ ابعاد 2.5 × 1.25
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۴۱:۴۱
اشتراک گذاری این صفحه
ضخامت ورق چشمه ابعاد ورق محل بارگیری قیمت(تومان) نوسانات استعلام گیری
5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
4 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
3 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
2.5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
2 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
1.80 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
1.5 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
1.25 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
1 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
0.80 میلی متر 2 الی 12 میلی متر 2.5 × 1.25 متر تهران
0
ضخامت ورق چشمه قیمت(تومان) بیشتر
5 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
5 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
4 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
4 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
3 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
3 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
2.5 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
2.5 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
2 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
2 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1.80 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
1.80 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1.5 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
1.5 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1.25 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
1.25 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
1 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
1 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
0.80 میلی متر 2.5 × 1.25 متر
0
ضخامت ورق
0.80 میلی متر
چشمه
2 الی 12 میلی متر
ابعاد ورق
2.5 × 1.25 متر
محل بارگیری
تهران
نوسانات
استعلام گیری
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *