حصار نوین الماس

توری پرسی دارای ساختار بسیار مستحکم سنگین و بادوام است و همچنین سطح آن موج دار و زیبا است و این موارد سبب افزایش فروش این محصول شده است.

توری پرسی

آخرین بروز رسانی: 1401/03/08
پرسی

قیمت انواع توری پرسی

آخرین بروز رسانی: 1401/03/08

محصول
چشمه
ضخامت مفتول
وزن
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
1
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 2.8
2×2
2.8 میلی متر
6.0 کیلوگرم
تهران
برگ

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 2.8
چشمه: 2×2
ضخامت مفتول: 2.8 میلی متر
وزن:6.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: برگ

21700 تومان کاهش 0 تومان

2
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.4
2×2
3.4 میلی متر
10.2 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.4
چشمه: 2×2
ضخامت مفتول: 3.4 میلی متر
وزن:10.2 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

3
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.6
2×2
3.6 میلی متر
11.0 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.6
چشمه: 2×2
ضخامت مفتول: 3.6 میلی متر
وزن:11.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

4
توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.8
2×2
3.8 میلی متر
14.0 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.8
چشمه: 2×2
ضخامت مفتول: 3.8 میلی متر
وزن:14.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

5
توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.0
3×3
4.0 میلی متر
10.5 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.0
چشمه: 3×3
ضخامت مفتول: 4.0 میلی متر
وزن:10.5 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

6
توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.5
3×3
4.5 میلی متر
13.5 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.5
چشمه: 3×3
ضخامت مفتول: 4.5 میلی متر
وزن:13.5 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

7
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.0
4×4
3.0 میلی متر
4.0 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.0
چشمه: 4×4
ضخامت مفتول: 3.0 میلی متر
وزن:4.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

8
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.3
4×4
3.3 میلی متر
6.2 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.3
چشمه: 4×4
ضخامت مفتول: 3.3 میلی متر
وزن:6.2 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

9
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.6
4×4
3.6 میلی متر
7.0 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.6
چشمه: 4×4
ضخامت مفتول: 3.6 میلی متر
وزن:7.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

10
توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 4.0
4×4
4.0 میلی متر
9.0 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 4.0
چشمه: 4×4
ضخامت مفتول: 4.0 میلی متر
وزن:9.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

11
توری پرسی چشمه 5×5 مفتول 4.5
5×5
4.5 میلی متر
9.0 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

توری پرسی چشمه 5×5 مفتول 4.5
چشمه: 5×5
ضخامت مفتول: 4.5 میلی متر
وزن:9.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

21700 تومان کاهش 0 تومان

فیلتر بر اساس
چشمه
ضخامت مفتول
وزن
واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
تولید سیم خاردار تبری
تولید سیم خاردار تبری
4/5 - (2 امتیاز)

ثبت سفارش توری پرسی