حصار نوین الماس

تکمیل میشود

مفتول آرماتوربندی

آخرین بروز رسانی: 2022/05/29
آیکون مفتول آرماتوربندی

قیمت انواع مفتول آرماتوربندی

آخرین بروز رسانی: 2022/05/29

محصول
ضخامت مفتول
وزن
نوع مفتول
محل بارگیری
قیمت
1
سیم آرماتوربندی 1.5 نرم
1.5 میلی متر
15 الی 20 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 1.5 نرم
ضخامت مفتول:1.5 میلی متر
وزن: 15 الی 20 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

2
سیم آرماتوربندی 2.5 نرم
2.5 میلی متر
15 الی 20 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 2.5 نرم
ضخامت مفتول:2.5 میلی متر
وزن: 15 الی 20 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

3
سیم آرماتوربندی 3 نرم
3 میلی متر
15 الی 20 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 3 نرم
ضخامت مفتول:3 میلی متر
وزن: 15 الی 20 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

4
سیم آرماتوربندی 4 نرم
4 میلی متر
15 الی 20 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 4 نرم
ضخامت مفتول:4 میلی متر
وزن: 15 الی 20 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

21500 تومان کاهش 0 تومان

5
سیم آرماتوربندی 1.5 نرم ( سلفون پیچ )
1.5 میلی متر
15 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 1.5 نرم ( سلفون پیچ )
ضخامت مفتول:1.5 میلی متر
وزن: 15 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

6
سیم آرماتوربندی 2.5 نرم ( سلفون پیچ )
2.5 میلی متر
15 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 2.5 نرم ( سلفون پیچ )
ضخامت مفتول:2.5 میلی متر
وزن: 15 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

7
سیم آرماتوربندی 3 نرم ( سلفون پیچ )
3 میلی متر
15 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 3 نرم ( سلفون پیچ )
ضخامت مفتول:3 میلی متر
وزن: 15 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

8
سیم آرماتوربندی 4 نرم ( سلفون پیچ )
4 میلی متر
15 کیلوگرم
مفتول سیاه
تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

سیم آرماتوربندی 4 نرم ( سلفون پیچ )
ضخامت مفتول:4 میلی متر
وزن: 15 کیلوگرم
نوع مفتول: مفتول سیاه
محل بارگیری: تهران

23000 تومان کاهش 0 تومان

واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
تولید سیم خاردار تبری
تولید سیم خاردار تبری
5/5 - (1 امتیاز)

ثبت سفارش مفتول آرماتوربندی