حصار نوین الماس

توری گابیون به صورت خانه های شش ضلعی می باشد که در کنار یکدیگر و متصل به هم در کنار یکدیگر بافته شده ، توری گابیون از مفتول گالوانیزه گرم ساخته میشود

توری گابیون

آخرین بروز رسانی: 1401/05/15
آیکون توری گابیون
قیمت انواع توری گابیون

آخرین بروز رسانی: 1401/05/15

محصول
چشمه
ضخامت مفتول
وزن هر متر مربع
نوع گالوانیزه
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
1
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.6
10×8
1.7 میلی متر
590 گرم
گرم
تهران
مترمربع

27200 تومان کاهش 0 تومان

توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.6
چشمه: 10×8
ضخامت مفتول: 1.7 میلی متر
واحد قیمت: مترمربع
وزن هر متر مربع:590 گرم
محل بارگیری: تهران
نوع گالوانیزه: گرم

27200 تومان کاهش 0 تومان

2
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.0
10×8
2.0 میلی متر
700 گرم
گرم
تهران
مترمربع

27200 تومان کاهش 0 تومان

توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.0
چشمه: 10×8
ضخامت مفتول: 2.0 میلی متر
واحد قیمت: مترمربع
وزن هر متر مربع:700 گرم
محل بارگیری: تهران
نوع گالوانیزه: گرم

27200 تومان کاهش 0 تومان

3
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.5
10×8
2.5 میلی متر
1.5 کیلوگرم
گرم
تهران
کیلوگرم

27200 تومان کاهش 0 تومان

توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.5
چشمه: 10×8
ضخامت مفتول: 2.5 میلی متر
واحد قیمت: کیلوگرم
وزن هر متر مربع:1.5 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
نوع گالوانیزه: گرم

27200 تومان کاهش 0 تومان

4
توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.0
10×8
3.0 میلی متر
2.0 کیلوگرم
گرم
تهران
کیلوگرم

27200 تومان کاهش 0 تومان

توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.0
چشمه: 10×8
ضخامت مفتول: 3.0 میلی متر
واحد قیمت: کیلوگرم
وزن هر متر مربع:2.0 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
نوع گالوانیزه: گرم

27200 تومان کاهش 0 تومان

واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
تولید سیم خاردار تبری
تولید سیم خاردار تبری
4/5 - (2 امتیاز)

ثبت سفارش توری گابیون