حصار نوین الماس

مفتول گالوانیزه به دو نوع گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد تقسیم می شود و یکی از مواد اولیه در ساخت و تولید انواع توری و محصولات فلزی مفتول یا مفتول گالوانیزه می باشد

مفتول گالوانیزه

آخرین بروز رسانی: 2022/05/29
قیمت انواع مفتول گالوانیزه

آخرین بروز رسانی: 2022/05/29

محصول
ضخامت مفتول
نوع گالوانیزه
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
1
سیم رابیتس بندی مفتول 1.2
1.2 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

29000 تومان افزایش 1000 تومان

سیم رابیتس بندی مفتول 1.2
ضخامت مفتول:1.2 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

29000 تومان افزایش 1000 تومان

2
سیم اسکوپ مفتول 1.5
1.5 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

29000 تومان کاهش 0 تومان

سیم اسکوپ مفتول 1.5
ضخامت مفتول:1.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

29000 تومان کاهش 0 تومان

3
مفتول 0.5 گالوانیزه گرم
0.5 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

0 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 0.5 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:0.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

0 تومان کاهش 0 تومان

4
مفتول 2 گالوانیزه گرم
2 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 2 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:2 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

5
مفتول 2.2 گالوانیزه گرم
2.2 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 2.2 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:2.2 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

6
مفتول 2.4 گالوانیزه گرم
2.4 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 2.4 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:2.4 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

7
مفتول 2.8 گالوانیزه گرم
2.8 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 2.8 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:2.8 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

8
مفتول 3 گالوانیزه گرم
3.0 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 3 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:3.0 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

9
مفتول 3.5 گالوانیزه گرم
3.5 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 3.5 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:3.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

10
مفتول 4 گالوانیزه گرم
4.0 میلی متر
گرم
تهران
کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

مفتول 4 گالوانیزه گرم
ضخامت مفتول:4.0 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26000 تومان کاهش 0 تومان

فیلتر بر اساس
ضخامت مفتول
واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
تولید سیم خاردار تبری
تولید سیم خاردار تبری
4/5 - (1 امتیاز)

ثبت سفارش مفتول گالوانیزه