حصار نوین الماس

سیم خاردار دارای انواع سیم خاردار خطی – حلقوی است که نوع حلقوی آن در دو نوع سیم خاردار سوزنی و تبری میباشد

سیم خاردار

آخرین بروز رسانی: 1401/05/15
icon barbed-wire

قیمت انواع سیم خاردار

آخرین بروز رسانی: 1401/05/15

محصول
نوع
ضخامت مفتول
ضخامت خار
نوع گالوانیزه
وزن
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
1
سیم خاردار خطی
خطی
2.5 میلی متر
2 میلی متر
گرم
15 کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

26800 تومان کاهش 50 تومان

سیم خاردار خطی
نوع: خطی
ضخامت مفتول:2.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
ضخامت خار: 2 میلی متر
وزن:15 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

26800 تومان کاهش 50 تومان

2
سیم خاردار خطی تبری
خطی
2.5 میلی متر
2 میلی متر
گرم
22کیلوگرم
تهران
کیلوگرم

45000 تومان کاهش 0 تومان

سیم خاردار خطی تبری
نوع: خطی
ضخامت مفتول:2.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
ضخامت خار: 2 میلی متر
وزن:22کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کیلوگرم

45000 تومان کاهش 0 تومان

3
سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر
حلقوی
3 میلی متر
2 میلی متر
گرم
7.5 کیلوگرم
تهران
کلاف

249000 تومان کاهش 0 تومان

سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر
نوع: حلقوی
ضخامت مفتول:3 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
ضخامت خار: 2 میلی متر
وزن:7.5 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کلاف

249000 تومان کاهش 0 تومان

4
سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی متر
حلقوی
3 میلی متر
2 میلی متر
گرم
10 کیلوگرم
تهران
کلاف

295000 تومان کاهش 0 تومان

سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی متر
نوع: حلقوی
ضخامت مفتول:3 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
ضخامت خار: 2 میلی متر
وزن:10 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کلاف

295000 تومان کاهش 0 تومان

5
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر ( 6 کیلو )
حلقوی
2.5 میلی متر
2 میلی متر
گرم
6 کیلوگرم
تهران
کلاف

259000 تومان کاهش 0 تومان

سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر ( 6 کیلو )
نوع: حلقوی
ضخامت مفتول:2.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
ضخامت خار: 2 میلی متر
وزن:6 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کلاف

259000 تومان کاهش 0 تومان

6
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر ( 7 کیلو ) ، حداقل سفارش 50 کلاف
حلقوی
2.5 میلی متر
2 میلی متر
گرم
6 کیلوگرم
تهران
کلاف

0 تومان کاهش 274000 تومان

سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر ( 7 کیلو ) ، حداقل سفارش 50 کلاف
نوع: حلقوی
ضخامت مفتول:2.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
ضخامت خار: 2 میلی متر
وزن:6 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کلاف

0 تومان کاهش 274000 تومان

7
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر
حلقوی
2.5 میلی متر
2 میلی متر
گرم
6 کیلوگرم
تهران
کلاف

350000 تومان کاهش 0 تومان

سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر
نوع: حلقوی
ضخامت مفتول:2.5 میلی متر
نوع گالوانیزه: گرم
ضخامت خار: 2 میلی متر
وزن:6 کیلوگرم
محل بارگیری: تهران
واحد قیمت: کلاف

350000 تومان کاهش 0 تومان

فیلتر بر اساس
نوع سیم خاردار
واحد قیمت
واحد فروش حصار نوین الماس
شماره پشتیبانی : 02166209930
5/5 - (2 امتیاز)

ثبت سفارش سیم خادار